Ang pagdating ng mga hapones

Posted by / 09-Apr-2020 08:11

Ang pagdating ng mga hapones

Ito ang kinikilalang kauna-unahang nobelang lumabas sa daigdig ng literatura.Ang ilan pang mahahalagang literaturang lumabas ng panahong ito ang Ang arkitekturang Tsino at Hapones ay karaniwang gawa sa kahoy.Ang mga ito ay karaniwang may adornong makukulay na ukit.

IBAT IBANG RELIHIYON Ang ating bansang pilipinas ay kasalukuyang dumadami o umuusbong na ang mga iba't ibang relihiyon. Scattered in isolated mountainous regions, the remaining 2 percent follow non-Western, indigenous beliefs and practices.Ang Shinto ang tradisyonal na relihiyon sa bansang Japan. Ang Kami o ang Diyos ng kalikasan ang itinuturing na diyos ng mga shinto. Ito ang Selebrasyon ng mga Shintoismisters sa pag-aalay ng pasasalamat sa kanilang mga diyos at diyosa.Ang mga Buddhist naman ay nananalig sa aral ni buddha- ang Dharma. Karaniwan na rin sa kanila ang malaking pagdiriwang sa pagpapalit ng panahon na ginaganap sa pamamagitan ng pag-aalay ng pagkain, musika at pagsusuot ng mga kababaihan ang Kimono ang tradisyonal na sinusuot sa mga okasyon tulad ng pagmaypatay, kasal at tea ceremonies.Maraming naipamana ang mga tao sa kasaysayan sa kasalukuyan tulad nalang ng sa relihiyon, mga mahahalagang estraktura, tradisyon, cultura at iba pa.Ang mga pamanang ito ay ginagawa at nagiging-praktis na sa kasalukuyan, Ang Manyoshu o "Collection of Ten Thousand Leaves" ang pinakaunang koleksiyon ng mga tulang japanes.

ang pagdating ng mga hapones-59ang pagdating ng mga hapones-24ang pagdating ng mga hapones-79

– ang binigyang-diin sa pagtuturo subalit nahihirapan ang mga guro sa pagpapaunawa sa mga mag-aaral kaya ipinagamit ang bernakular bilang wikang pantulong.

One thought on “ang pagdating ng mga hapones”