Dating damdamin

Posted by / 31-Aug-2020 11:31

Dating damdamin

You may now see our list and photos of women who are in your area and meet your preferences.Again, please keep their identity a secret Click on the "Continue" button search with your zip/postal code.Matitiyak ko noong may isang bagay ngang malisya sa buhay niya. At habang nakaupo ako sa aking luklukan, may dalawang dipa lamang ang layo sa kanya, kumirot ang puso ko sa pagnanasang lumapit sa kanya, tanganan ang kanyang mga kamay gaya ng gingawa niya nang hapong iyon sa sulok ng silid-aklatan, at hilinging magbukas ng dibdib sa akin.Marahil, makagagaan sa kanyang damdamin kung may mapagtatapatan siyang isang taong man lamang.Napatda ako na napaupong bigla sa katapat na luklukan. naparito ako upang umiyak din.” Hindi ako nakapangusap sa katapatang naulinig ko sa kanyang tinig. Maya-maya pa’y nakita ko ang bahagyang ngiti sa kanyang labi. ” Tumawa siya ng marahan at inulit ang mga salitang iyon; “ang sulok na iyon na … nating dalawa.” Nawala ang marahang halakhak sa kanyang tinig: “sana’y masabi ko sa iyo, ngunit… Hinuhulaan ko kung nagtutungo pa siya roon, sa aming sulok na iyong… At sapagkat natuklasan ko ang katotohanang iyon tungkol sa kanya, nagsimula akong magmasid, maghintay ng mga bakas ng kapaitan sa kanyang sinasabi.Tinanganan niya ang aking mga kamay at narinig ko na klamang ang tinig sa pagtatapat sa suliraning sa palagay ko noo’y siya nang pinakamabigat. Ngunit, sa tuwina, kasayahan, pananalig, pag-asa ang taglay niya sa aming silid-aralan.at natulala Sa iyong mga iniasal Sinong di mabibigla Sinong mag-aakala Damdamin mo pala Sa akin ay hindi na tulad ng Dating damdamin Puno ng paglalambing Akala ko'y hanggang wakas Ang pag-ibig mo sa akin Ngunit ngayon Hindi na naririnig Ang 'mahal kita'y' hindi na binanbaggit Paano ko ba haharapin At matatanggap ito Kung ikaw nga ay hindi na Ang dating mahal ko Sinong di mabibigla Sinong mag-aakala Damdamin mo pala Sa akin ay hindi na tulad ng Dating damdamin Puno ng paglalambing Akala ko'y hanggang wakas Ang pag-ibig mo sa akin Ngunit ngayon Hindi na naririnig Ang 'mahal kita'y' hindi na binanbaggit Ooh...

Minsan, tila hindi namamalayang nakapagpapahayag ang aming guro ng isang pangamba ang pagkatakot niyang baka siya hindi umabot sa matatayog na pangarap ng kanyang anak.

Di nagtagal, aiya ay inilipat ng padre provincial sa isang malayong probinsiya.

Kinabukasan, siya ay nakitang bangkay sa kanyang higaan.

Nasa bahaging iyon ang pagsasalita ng aming guro nang isang bata sa aking likuran ang bumulong: “Gaya ng kanyang ama! Ngunit tumakas ang dugo sa kanyang mukha habang sumisilay ang isang pilit na ngiti sa kanyang labi.

” Narinig ng aming guro ang ang sinabing iyon ng batang lalaki. Iyon ang una at huling pagbanggit sa aming klase ang tungkol sa ama ng batang may kaarawan.

dating damdamin-53dating damdamin-83dating damdamin-17

Maliban sa iilan sa aming pangkat, paulit-ulit niyang pagbanggit sa kanyang anak ay iisa lamang ang mga bagay na “pinagtitiisang” pakinggan sapagkat walang paraang maiwasan iyon.